Ξέρετε τι είναι τα έργα κοινωνικού αντίκτυπου

Ξέρετε τι είναι τα έργα κοινωνικού αντίκτυπου (Social Impact ProjectsSIPs);

Αν δε ξέρετε ακριβώς από τι αποτελούνται αλλά σας ενδιαφέρουν οι έννοιες όπως η Ενασχόληση, η Ένταξη, η Τοπική Συμμετοχή των Νέων και η Παγκόσμια Εκπαίδευση για την Ιθαγένεια

Το RISIV έχει να κάνει με αυτό

RISIV σημαίνει Κοινωνικός Αντίκτυπος, Εθελοντισμός για Νέους (Social Impact Volunteering for Youth) και είναι μια διακρατική συνεργασία επιχορηγημένη από το πρόγραμμα Erasmus+, η οποία αποτελείται από 6 οργανώσεις σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ως επίκεντρο τη νεολαία: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κύπρος, Πορτογαλία και Ιταλία.

Ο κύριος στόχος είναι η παροχή ενός μοντέλου κοινωνικής ένταξης μέσω μιας διαδικασίας σχεδιασμού και δοκιμών που θα παράγει υλικό καθοδήγησης και υποστήριξης για τους λειτουργούς νεολαίας και τους νέους. Το RISIV θα προσφέρει ποικιλία διδακτικών εργαλείων ώστε να μπορούν να είναι ενεργοί φορείς των δικών τους εθελοντικών έργων με κοινωνικό αντίκτυπο. Τα αποτελέσματα του έργου θα ληφθούν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 24 μηνών, μεταξύ Μαρτίου 2021 και Φεβρουαρίου 2023.

Οι λειτουργοί νεολαίας μπορούν να είναι αυτοί που σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν ενεργά τα έργα τους, έχοντας πάντα κατά νου τις αξίες του εθελοντισμού και της κοινωφελούς εργασίας. Το RISIV θα προσπαθήσει να ενισχύσει αυτόν τον στόχο δημιουργώντας «ομάδες εργασίας» με ηγέτες νεολαίας και εθελοντές, οι οποίοι θα μάθουν μέσω της εμπειρικής μάθησης. Θα εφαρμόσουν τα δικά τους έργα κοινωνικού αντίκτυπου (SIP) και τα αποτελέσματα θα είναι διακρατικά. Το να έχουμε μια προοπτική από διαφορετικές χώρες θα είναι μια εμπλουτιστική πτυχή στο πλαίσιο του γενικού συστήματος προώθησης των ίδιων αξιών και επιδίωξης του ίδιου στόχου: την προσφορά ευκαιριών μάθησης και ανάπτυξης για τους λειτουργούς νεολαίας και ηγέτες νεολαίας και για τις αντίστοιχες κοινότητες με τις οποίες θα συνεργαστούν.

Η δημιουργία καλού κοινωνικού αντίκτυπου μπορεί να είναι δύσκολη εάν κάποιος δεν διαθέτει δίκτυο που θέλει επίσης να ασχοληθεί με το έργο. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή διαφορετικών μελών της κοινότητας και ενδιαφερόμενων μερών θα είναι ουσιαστική στην εφαρμογή των SIP ενώ θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε πώς οι νέοι συγκεντρώνονται μαζί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα τοπικό πρόβλημα.

Η βασική ιδέα που βρίσκεται πίσω από τα SIP είναι «ότι οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν για να βοηθήσουν άλλους που έχουν ανάγκη στις κοινότητές τους, και ότι υπάρχει αξία και όφελος από τη μάθηση των κοινωνικών ζητημάτων στις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες» (Office for Civil Society).

Υπάρχουν πολλοί νέοι που είναι σε θέση να εντοπίσουν τη ρίζα ενός κοινωνικού ζητήματος, αλλά τους λείπουν τα εργαλεία για να βρουν μια πιθανή λύση ή να συγκεντρώσουν διαφορετικούς κοινωνικούς φορείς για να εφαρμόσουν τη λύση στην πράξη. Θέλουμε να αναλάβουν δράση και να σκεφτούν τις δικές τους γειτονιές και περιοχές, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τοπικές για αυτούς λύσεις. Το RISIV θα προωθήσει αυτή την ενασχόληση προσφέροντας στους λειτουργούς νεολαίας και στους νέους γενικά, πρακτικές και μη τυπικές μεθοδολογίες και πόρους για την εφαρμογή των δικών τους SIP.

Οι ομάδες εργασίας (αποτελούμενες από λειτουργούς νεολαίας, διαμεσολαβητές, ομάδες νέων και «ηγέτες ομότιμων νέων») θα πρέπει να εφαρμόσουν ένα SIP που να σχετίζεται με την κοινωνική υπηρεσία, τον εθελοντισμό και τη μάθηση σε μη-τυπικό περιβάλλον. Θα καθορίσουν ποιο προσιτό έργο θέλουν να κάνουν και θα εκτελέσουν το έργο με την υποστήριξη κάθε εταίρου στις διάφορες χώρες. Θα πραγματοποιείται συνεχώς διμερής ανατροφοδότηση των υλικών και των σχεδίων SIP που θα δημιουργηθούν από τους εταίρους. Αυτή η ανταλλαγή θα επιτρέψει στους λειτουργούς νεολαίας να εφαρμόσουν τις ιδέες τους και στους συνεργάτες τους να συλλέξουν σχόλια και να βελτιώσουν το υλικό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του RISIV:

  • Ο Παιδαγωγικός Οδικός Χάρτης RISIV
  • Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης RISIV για Λειτουργούς Νεολαίας
  • Πακέτο Πόρων και κατευθυντήριες γραμμές RISIV για τους Ηγέτες Νεολαίας σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο και εθελοντισμό
  • Η Ψηφιακή Εργαλειοθήκη RISIV
  • Οι Κατευθυντήριες Γραμμές RISIV για ενδιαφερόμενα μέρη: δημιουργία και εφαρμογή της προσέγγισης RISIV σε χώρους εργασίας για λειτουργούς νεολαίας με νέους ηλικίας 13-17 ετών

Μείνετε συντονισμένοι, χάρη σε αυτόν τον ιστότοπο και τα κανάλια επικοινωνίας μας για να μάθετε περισσότερα για το έργο και τις μελλοντικές δραστηριότητες που μπορείτε να συμμετάσχετε.

 

 

Leave a Reply