🇫🇷   FRANCE 

Το Eurocircle είναι ένας οργανισμός νεολαίας με έδρα τη Μασσαλία που επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές και διαπολιτισμικές διαστάσεις. Η ένωση έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην κινητικότητα, την ένταξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Το Eurocircle συνεργάζεται άμεσα με νέους από διαφορετικά περιβάλλοντα, τοπικές οργανώσεις νεολαίας και εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και είναι πολύ ενεργό στον τομέα της κινητικότητας των νέων. 

Ένας από τους στόχους μας είναι να δώσουμε τόσο στους νέους της περιοχής PACA όσο και στους επαγγελματίες της νεολαίας πρόσβαση στην ευρωπαϊκή κινητικότητα και τη μη τυπική εκπαίδευση, προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνικο-επαγγελματική τους ένταξη.

Επιπλέον, το EUROCIRCLE προσπαθεί να στηρίξει τους επικεφαλής των έργων με την έναρξη ευρωπαϊκών συμπράξεων για τη δημιουργία διακρατικών έργων. Το EUROCIRCLE συμμετέχει ως συντονιστής ή εταίρος σε διάφορα έργα ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως: Erasmus+, Ευρώπη για τους πολίτες, Ταμείο Ασύλου – Μετανάστευσης – Ένταξης, Δημιουργική Ευρώπη, Cosme. Επίσης, αναπτύσσουμε και συνεργαζόμαστε σε καινοτόμα και πειραματικά προγράμματα που αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στο Ταμείο για Πειραματικά Προγράμματα Νέων.

http://eurocircle.fr/

🇬🇧   UNITED KINGDOM 

Η Rinova, που ιδρύθηκε το 2010, είναι μια κοινωνική επιχείρηση μέλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Κατοικιών του Ηνωμένου Βασιλείου, διαπιστευμένη από τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου για το Μητρώο Εγκεκριμένων Οργανισμών Κατάρτισης και το Μητρώο Παρόχων Μάθησης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η Rinova έχει περίπου 30 υπαλλήλους και εκπαιδευτές, προπονητές και συμβούλους που δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς για πάνω από 35 χρόνια.

Η Rinova είναι μια εταιρεία κατάρτισης, ανάπτυξης και διαχείρισης που συνεργάζεται στενά με τους εταίρους της για το σχεδιασμό, την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς: Απασχόληση- δεξιότητες και μάθηση- τέχνες, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες- επιχειρηματικότητα και κοινωνική δράση.

Το έργο της Rinova επικεντρώνεται στην κοινωνική καινοτομία – για την προώθηση της πολιτιστικής, οικονομικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης – και ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης στους τομείς της δια βίου μάθησης (ΕΕΚ, εκπαίδευση ενηλίκων και κοινοτική εκπαίδευση), της πολιτιστικής ένταξης, της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας. Η Rinova έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 50 διακρατικές συμπράξεις και προγράμματα. Διαθέτει δορυφορικό γραφείο στη Μάλαγα της Ισπανίας και συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Erasmus+, COSME, REC και Interreg.  

 

Από το 2014, η Rinova είναι συνεχώς ένας από τους λίγους οργανισμούς διαμεσολάβησης του Ηνωμένου Βασιλείου για το Erasmus για νέους επιχειρηματίες, το διασυνοριακό πρόγραμμα ανταλλαγής COSME, το οποίο δίνει σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα διαρκέσει έως το 2023, αποτελεί μέρος της εταιρικής σχέσης Mobilitas, η οποία είναι η πιο επιτυχημένη στην Ευρώπη. Η Rinova είναι επίσης διαπιστευμένη από το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και, στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το πρόγραμμα National Citizen Service (προγράμματα διαμονής για νέους 16-17 ετών). Από το 2015, είναι μέλος του Metropolisnet, μιας ΕΟΕΣ μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων που προωθεί καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της αστικής αποστέρησης. 

https://www.rinova.co.uk/ 

🇨🇾   CYPRUS 

“Το Hope For Children CRC Policy Center (HFC) είναι ένα διεθνές, ανθρωπιστικό και ανεξάρτητο ίδρυμα με έδρα τη Λευκωσία, το οποίο ιδρύθηκε με βάση την αρχή της προώθησης και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, με βάση τα πρότυπα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το HFC δίνει προτεραιότητα στην ευημερία και την εκπαίδευση των παιδιών και λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, παρέχοντάς τους παράλληλα ψυχολογική και νομική υποστήριξη. 

Το HFC επικεντρώνεται επίσης στην υλοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν την έρευνα, την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών και τη χάραξη πολιτικής σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού.      

https://www.uncrcpc.org/ 

🇮🇹 ITALY 

Το CIOFS-FP είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που ιδρύθηκε το 1986. Προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες κατάρτισης: αρχική, ανώτερη, συνεχιζόμενη, μόνιμη, σάντουιτς και κατάρτιση προσανατολισμού. Ειδικότερα, παρέχει υποστήριξη σε μαθήματα κατάρτισης και βοήθεια στην ενεργό αναζήτηση εργασίας. Προσφέρει υπηρεσίες σε τοπικές αρχές και επιχειρήσεις, συμβουλές για την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και υποστήριξη για νέες μορφές επιχειρηματικότητας. Συνεργάζεται με άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρηματικές ενώσεις. 

https://ciofs.info/ 

 

 🇵🇹 PORTUGAL 

Το δίκτυο DYPALL (Developing Youth Participation at Local Level) είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα περισσότερων από 60 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών από περισσότερες από 30 χώρες, η οποία στοχεύει στη συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, επιτρέποντας έτσι στις δημοτικές και περιφερειακές αρχές να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα συμφέροντα των νέων, να εμπλέξουν τους νέους ως ενεργούς παράγοντες στην επίλυση προβλημάτων και να αυξήσουν το επίπεδο της ιδιοκτησίας, της δέσμευσης και της συμμετοχής ενός σημαντικού μέρους των κοινοτήτων μας.

www.dypall.com 

 

🇪🇸 SPAIN  

Η Neo Sapiens είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία κινητικότητας και κατάρτισης με κύριο στόχο το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και διακρατικών σχεδίων κινητικότητας, καθώς και τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση ευκαιριών κατάρτισης σε θέματα μη τυπικής εκπαίδευσης και διαπολιτισμικότητας. 

Από το κέντρο κατάρτισης και το κεντρικό γραφείο της οντότητας στο Logroño (πρωτεύουσα της La Rioja), η Neo Sapiens προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην υλοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων και στην ανάπτυξη σχετικού διδακτικού και μαθησιακού υλικού.

(http://neo-sapiens.com/)